GOSPODARSKI RAZVOJ

OZNAKA IME KAZALNIKA POVEZAVE

G11

Rast števila delovno aktivnega prebivalstva

G12

Sprememba deleža zaposlenosti

G13

Indeks delovne migracije

G16

Stopnja rasti prihodov turistov

G17

Stopnja rasti nočitev turistov