Gospodarski razvoj / Rast števila delovno aktivnega prebivalstva