STANOVANJA

OZNAKA IME KAZALNIKA POVEZAVE CILJNA VREDNOST 2018 SPREMLJEVALNI
DOKUMENTI

P6

Število zgrajenih stanovanj
Število zgrajenih enosobnih stanovanj
Število zgrajenih dvosobnih stanovanj
Število zgrajenih trisobnih stanovanj
Število zgrajenih štirisobnih stanovanj
Število zgrajenih pet- in večsobnih stan.
Število zgrajenih stanovanj - skupaj

S1

Število stanovanj

864.656

S3

Število stanovanj na 1000 prebivalcev

421

S6

Povprečna površina naseljenega stanovanja na preb.

28,1

S7

Delež prebivalcev, ki biva v prenaseljenih stan.

16

S8

Delež stanovanj v javni lasti

5,6

S10

Delež najemnih stanovanj

11

S11

Stopnja stanovanjske mobilnosti

6,5

S12

Delež izdatkov gospodinjstev za stan. stroške

19,4

S13

Delež preb. v stan. brez osnovne infrastrukture

14

S14

Delež naseljenih st., ki so opremljena z os. inf.

86

S15

Št. nezasedenih stan., ki so opremljena z os. inf.

70.000

S16

Delež naselj. stan. v javni lasti z osnovno inf.

80

S17

Delež gospodinjstev, ki živijo v stanov. v slabem stanju

30