GRADITEV

OZNAKA IME KAZALNIKA POVEZAVE

P7

Število gradbenih dovoljenj
Stanovanjske stavbe
Nestanovanjske stavbe
Skupaj

P14

Objekti priklj. na komun. omrežje
Št. objektov priklj. na komun. omrežje
Delež objektov priklj. na komun. omrežje