Raba prostora / Delež nepozidana/pozidana stavbna zemlj.

Izberite prostorsko raven

Izberite obdobje prikaza

Izberite izmenjevalni format