Stanovanja / Delež izdatkov gospodinjstev za stan. stroške