Stanovanja / Delež gospodinjstev, ki živijo v stanov. v slabem stanju