Stanovanja / Delež prebivalcev, ki biva v prenaseljenih stan.