Stanovanja / Št. nezasedenih stan., ki so opremljena z os. inf.