Stanovanja / Povprečna površina naseljenega stanovanja na preb.