Stanovanja / Število stanovanj na 1000 prebivalcev