Raba prostora / Namenska raba / Kmetijska zemljišča