Demografski razvoj / Spreminjanje števila gospodinjstev