Demografski razvoj / Stopnja rasti koef. star. odv. starih / Koeficient starostne odvisnosti starih