Demografski razvoj / Spreminjanje števila prebivalcev / 65 in več let