Demografski razvoj / Spreminjanje števila prebivalcev / 15-64 let