Demografski razvoj / Spreminjanje števila prebivalcev / 0-14 let